Privacybeleid

NHL Stenden roosters is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of door een e-mail te sturen naar contact@marnick.dev.

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Op de landingspagina, nhlstendenroosters.nl, (hierna: 'de website') worden geen persoonsgegevens verwerkt.

Om de mobiele NHL Stenden roosters-app en de website app.nhlstendenroosters.nl (hierna: 'de app') te kunnen gebruiken, moeten de inloggegevens van je NHL Stenden-account opgegeven worden. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de roostergegevens op te vragen bij de leverancier (Visma Advitrae Xedule). Je inloggegevens worden enkel lokaal en beveiligd in de app opgeslagen en zijn niet inzichtelijk voor de ontwikkelaar(s) of derde partijen.

De website en de app bevatten geen socialmediaplugins.

Andere gegevens die verwerkt worden

Op de website en in de app wordt jouw gedrag geanalyseerd door middel van de privacyvriendelijke dienst Matomo om daarmee de gebruikservaring te kunnen verbeteren.

Delen van gegevens met derden

NHL Stenden roosters verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

De app maakt geen gebruik van cookies, maar wel van een vergelijkbare techniek. Deze techniek wordt enkel gebruikt om op privacyvriendelijke wijze gebruikersanalyse uit te voeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De inloggegevens waarmee u bent ingelogd in de app kunt u eenvoudig verwijderen door in de app uit te loggen.

Omdat de analytische gegevens die de website en de app verzamelen niet naar een persoon te herleiden zijn, is het niet mogelijk de over jou verzamelde gegevens in te zien. Ook kunnen wij jouw gegevens niet verwijderen.

Hoe wij gegevens beveiligen

NHL Stenden roosters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@marnick.dev

NHL Stenden roosters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons